Om

Jag är Macrus, från Jungbunzlau, Serbsko.

Jag är en privat bloggare och produkttestare.

Skicka mig dina produkter gratis till: Macrus Hzawli

Jag kommer att testa era produkter ärligt och samvetsgrant. Ett löfte är ett löfte.