O stránkách

Já jsem Macrus, z Jungbunzlau, Srbsko.

Jsem soukromá blogerka a testerka produktů.

Zašlete mi své výrobky zdarma na adresu: Macrus Hzawli

Vaše výrobky budu poctivě a svědomitě testovat. Slib je slib.